Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
PERCEPT FUN s.r.o. Menu

Recenze k publikaci Snoezelen-MSE

3. 3. 2015

Informace k recenzované knize:

FILATOVA, R. Snoezelen-MSE

Publikace podporuje činnost Asociace konceptu Snoezelen v České republice

Vydavatel: Asociace konceptu Snoezelen České republiky, Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter, 2014

Počet stran: 133

Kategorie: Odborná publikace

Autor recenze: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenze:

Předkládaná odborná publikace představuje vědecký terapeutický koncept Snoezelen-MSE a je vydána za podpory Asociace konceptu Snoezelen v České republice. Publikace je členěna do čtyř kapitol a několika subkapitol, správně je opatřena předmluvou, úvodem, shrnutím a závěrem.  Svým obsahem se zaměřuje na charakteristiku a podstatu terapeutického konceptu, který je v současné době využíván jak v oblasti školství, zdravotnictví i oblasti sociální péče. Svým pojetím tak reaguje na změny a nové přístupy při podpoře jedinců s postižením. Terapeutický koncept Snoezelen-MSE je aktuálně jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících disciplín české speciální pedagogiky s přesahem do oblasti zdravotní a sociální.

První kapitola se zabývá novým vymezením Snoezelen-MSE konceptu a charakteristikou z pohledu historického vývoje až po současnost. Na základě zkušeností odborníků z praxe z ČR a ze zahraničí autorka kriticky přistupuje k hodnocení rozvoje a proměny předkládaného konceptu, který se bezesporu posunul na vědeckou úroveň.

Kapitola druhá je svým rozsahem nejobsáhlejší apodrobně se zabývá praktickými opatřeními při budování Snoezelen-MSE prostředí.  Celá kapitola je správně strukturovaná do jednotlivých subkapitol (oddílů) dle zaměření sledované problematiky. Autorka důrazně upozorňuje na význam vzdělání průvodců (terapeutů, speciálních pedagogů ad.) ve Snoezelen-MSE prostředí v návaznosti na prudký rozvoj tohoto dnes již terapeutického konceptu. Dále výstižně objasňuje význam týmové spolupráce, plánovaného rozpočtu, volby místností, nákupu vhodného nábytku vč. správné elektroinstalace. V závěru se pak podrobně věnuje kompenzačním pomůckám. Text je vhodně doplněn různými plánky místností a formulářem Žádosti na zpracování návrhu Snoezelen-MSE místnosti.

Třetí kapitola je svým obsahem vysoce odborně zaměřená na problematiku terapeutických přístupů. Kapitola je věcně strukturovaná, výstižně a přehledně komentovaná k jednotlivým tématům. Zvláště oceňujeme příklady dobré praxe, které jistě pomohou při realizace konceptu Snoezelen-MSE v terénu a předkládané formuláře (záznamové archy) k diagnostice pro pobyt ve Snoezelen-MSE prostředí.

Poslední kapitola představuje vzdělávání v rámci konceptu Snoezelen-MSE. Přehledně jsou zde definovány požadavky na snoezelen terapeuta, průvodce v rámci pedagogické podpory a průvodce v rámci volnočasových aktivit. Dále jsou popsány možnosti vzdělávání jak v ČR, tak i na Slovensku.

Odborná publikace přináší ucelený obraz na terapeutický koncept Snoezelen-MSE a odráží současný stav poznání při intervenci a provázení osob se speciálními potřebami. Text je zpracován s využitím techniky kritické analýzy informačních zdrojů české i zahraniční literatury, příkladech dobré praxe a především vlastních zkušeností autorky. Publikace vznikla na základě praktických zkušeností autorky a poskytuje zasvěcený pohled do současné reality poskytování terapeutického konceptu Snoezelen-MSE.

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.