Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
PERCEPT FUN s.r.o. Menu

Polohování v sedě

3. 6. 2014

Správný sed, postura dítěte v polohovacím vozíku, speciální židli aj. je jednou z nejzákladnějších poloh žáka, dítěte ve speciálním školství.

Velkou důležitost mají stabilní podpůrné systémy (fixační kalhotky, vesty, popruhy). Využití jednoduchých pánevních pásů a hrudních popruhů u těžce postižených jedinců nelze doporučit. Buď musí být dobře vypolstrované a musí být k dispozici široce dimenzované fixační kalhotky, jejichž hlavní směr směřuje dozadu dolů. Rychlé a pohodlné zapnutí musí být jednoduše zvládnutelné jednou osobou. Fixace horní poloviny těla je často nutná. Jak již jsem zmínila, jednoduchý pás přes hrudník neodpovídá požadavkům, neboť dochází k tomu, že zbývající horní část těla od ramen přes hrudní pás (od podpaží) „visí“. Tím dochází k deformaci, k prohlubování patologie a patologickému vzorci chování. Výrazně výhodnějším systémem je tzv. pásová fixační vesta, jejíž výchozí bod se nachází na lopatkách dítěte s překřížením na hrudní kosti klienta a dále ve směru ramenních kloubů k židli.

Je třeba si uvědomit, že abdukční klín v invalidním vozíku nebo speciální židli nemá řešit správné posazení. Naopak, pokud je řešeno tzv. sesouvání z židle abdukčním klínem, je to v neprospěch dítěte a může dojít k dalšímu zdravotnímu poškození dítěte. Abdukce má sloužit k správnému postavení kolen nebo kotníku (vzdálenost mezi koleny a kotníkem). Není zarážkou proti sesouvání z vozíku (židle). K tomu má sloužit dobře zvolené Fixační kalhotky, nejlépe Banánové, které umožňují variabilně zvolit abdukci mezi stehny. Často, při správné fixaci sedu, dojde k tomu, že klient sám srovná a udrží trup ve správné pozici. Toto je třeba podporovat, je pravdou, že neudrží trup ve správné pozici delší dobu. K podpoře trupu slouží další fixační pomůcky.

Dobře zajištěný sed nám umožní správně zafixovat trup. Vždy dbejme na uvedený postup nejdříve zabezpečit správný sed, pak teprve můžeme fixovat Fixační vestou Klasik, která je vhodnější pro práci na lavici (např. psaní, kreslení, grafomotorické cvičení). Při dalších školních i jiných aktivitách je ale vhodnější Pásová vesta fixační. Tato vesta umožňuje fixaci ramenních kloubů ve správné poloze (nedochází k svěšení ramen).

Následně se můžeme soustředit na abdukci mezi koleny a kotníky. K tomu je vynikající pomůckou Abdukce Tvarovaná ve třech rozměrech označovaná jako č. 1, č. 2, č. 3.

Specifickou pomůckou k sezení na koni je Hipoterapeutická vesta, která umožňuje sed na koni i dětem s hypotonickým syndromem. Tyto děti by jinak musely na koni jezdit vleže na břiše, ale hipoterapeutické působení na tělo v této pozici je diametrálně odlišné a pro děti s tímto postižením prakticky bez Hipoterapeutické vesty nemožné.

Problémem může být polohování hlavy. Pokud nestačí vybavení invalidního vozíku či speciální židle, je třeba zvolit Límec ke krmení Tvarovaný, nebo Límec ke krmení. Podle typu postižení si vybíráme ze dvou tvarů.

Polohování v sedě v polohovacím vaku: Současný trh nabízí nepřebernou škálu tvaru a velikostí polohovacích tzv. relaxačních vaků. U klientů s kombinovanými vadami je třeba brát v úvahu při pořizování této pomůcky na zřetel mnoho faktorů, zejm. zda se jedná o spastické formy DMO: diparetická, kvadruparetická, hemiparetická, či nespastické formy DMO: dyskinetická, hypotonická.

Pro klienta s diparetickou spastickou obrnou, kdy jsou postiženy zejm. dolní končetiny, bývají nejvýrazněji postiženy abduktory stehna, platnární flexory nohy a flexory bérce, můžeme doporučit Polohovací Žábu nebo Berušku, jejíž součástí je abdukční válec s fixatéry.

Pro klienta s hemiparetickou spastickou obrnou volíme Polohovacího Motýla s taktilně-haptickou dekou a podložkou pod nohy. Tato pomůcka zajišťuje pololeh.

Polohovací vak pro klienta s kvadruparétickou spastickou obrnou s převážným postižením dolních končetin budeme vybírat s ohledem právě na tyto faktory. Vhodnější vak pro spastické dolní končetiny je ten, který řeší zároveň i abdukci dolních končetin. Zde se jeví jako nejvhodnější Polohovací List v kombinaci s polohovacím rohlíkem.

Při hypotonické chabé obrně, zpravidla výraznější na dolních končetinách, volíme Polohovací vak Kuře s fixační vestou. Ta nám zajistí polohu trupu. Taktéž u formy dyskinetické, která se vyznačuje nepotlačitelnými mimovolními pohyby při snaze o volní pohyb, je Polohovací vak Kuře s fixační vestou vhodný.

U lehčí formy tělesného postižení je vděčnou pomůckou okvětní lístek z Kopretiny Trampolíny – bývá velmi často součástí Snoezelen místnosti. Tuto pomůcku můžeme využít nejen k pololehu, ale také k polohování vkleče.

Polohovací lehátko Valy bylo vytvořeno primárně pro potřeby polohování seniorů ve Snoezelen místnosti. Pro svou variabilitu našlo uplatnění také při práci s dětmi. Lehátko Valy je vhodné doplnit o podložku na kolečkách, která polohovací lehátko zvýší do požadované výšky, např. až do 60 cm (vhodné pro seniory). Valy může být složeno ze sedmi nebo devíti válců, které jsou k sobě fixovány speciálním fixačním plátnem ve stejném designu jako válce. Válce jsou naplněny na 100 % tak, aby bylo lehátko co nejpevnější. S přiměřeným počtem válců můžeme vytvarovat lehátko nebo křeslo pro klienta. Vhodným doplňkem k tomuto polohovacímu lehátku je Polohovací Účko, Éčko a Polohovací Trojhránek.

Varianta mezi sedem a lehem je polohovací pomůcka Velryba. Má přiměřený náklon pro trup a vhodnou abdukci mezi kolena.

Pro klienty se spastickou formou DMO, zejm. v dětském věku, je oblíbenou pomůckou Slunečnice – lehátko k polohování, která nabízí po celém obvodu polštářky v podobě okvětních lístků, které kompenzují snad každou patologii v tělesném schématu. Zejména pro speciální školství je lepší varianta Slunečnice pro rozvoj motoriky, kdy po obvodu pomůcky jsou nejrůznější taktilně-haptické vjemy.

Zejména v základních školách běžného typu, kde dochází k integraci tělesně hendikepovaných dětí a vyučující nemají aktivní znalost celé škály polohovacích pomůcek, rádi využívají jednoduché polohovací pomůcky Mazlíček.

Stejně jako Polohovací křeslo Hruška, která umožňuje leh i sed a součástí této pomůcky jsou i ruce, jejichž prsty jsou Spasma válečky do rukou klienta.

Renáta Filatova, speciální pedagog

Certifikovaná lektorka konceptu Snoezelen-MSE

Zástupce ISNA-MSE v České a Slovenské republice

Zakladatelka a viceprezidentka ASNOEZ ČR

Členka výkonného výboru Asociace PALMA