Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
PERCEPT FUN s.r.o. Menu

Metodické listy pro práci ve Snoezelen-MSE

11. 9. 2015

ASNOEZ® - Asociace Snoezelen konceptu ČR vydává Ediční řadu s názvem METODICKÉ LISTY. Metodické listy jsou ze zařízení proškolených v konceptu Snoezelen – MSE, která úspěšně implementovala koncept Snoezelen – MSE do praxe svého zařízení a jsou v trvalé supervizi.

Jak uvedla v recenzi na publikaci SNO­EZELEN-MSE (Filatova, R., 2014) paní docentka Opat­řilová (MU Brno): „Terape­utický koncept Snoezelen-MSE je aktuálně jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících disciplín české speciální pedagogiky s přesahem do oblasti zdravotní a sociální“. Ad Verheul, zakladatel Snoezelen konceptu, na III. mezinárodní konferenci Snoezelen – MSE v Brně, pořádané pod záštitou MU v Brně ASNOEZ®, řekl: v kon­ceptu Snoezelen-MSE je nezbytné průběžné vzdělávání formou kurzů, čtení odborných publikací a účasti na konferencích, neboť na odborné kompetenci Snoezelen terapeuta záleží významnou měrou.” Význam těchto poselství o důležitosti vzdělávání a rozšiřování odborných znalostí je třeba respektovat. AS­NOEZ® - Asociace Snoezelen konceptu ČR, jejímž hlavním cílem je rozšiřování vědomostí o konceptu Snoezelen-MSE nabízí různorodé studijní materiály.

Novinkou mezi publikacemi je EDIČNÍ ŘADA METODICKÝCH LISTŮ z proško­lených a supervidovaných pracovišť, které vytvářejí Snoezelen-MSE strukturované hodiny.

První METODICKÉ LISTY – číslo 1 (Filatova, R., 2015) z prostředí Dětského domova bl. M. A. Kratochvílové v Řepišti, kde dlouhodobě působí speciální pedagog, paní Renáta Filatova, lektorka s mezinárodní akreditací Snoezelen-MSE , která je zároveň garantem konceptu a prezidentkou ISNA-MSE pro Českou a Slovenskou republiku. Snoezelen-MSE koncept aplikuje u dětí v Dětském domově, kde je zároveň ředitelkou. Využívá jej při práci s dětmi s různými formami postižení, především s dětmi s kombinovaným postižením, lehkou, střední a těžkou mentální retardací, autismem, Downovým syndromem, poruchami chování i těžkými poruchami chování a poruchami osobnosti, ale také s dětmi mimořádně nadanými. Jedná se o metodiku se zaměřením na edukaci s důrazem na sebeobslužnost a rozvoj osobnosti dítěte v maximální míře jeho schopností v souladu s jednotlivými programy rozvoje osobnosti dítěte.

Publikace METODICKÉ LISTY číslo 2 je z prostředí Základní školy speciální Diakonie ČCE v Ostravě (kolektiv autorů, 2015).Metodika z prostředí speciální školy je zaměřena na vzdělávání dětí se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací v kombinaci s dalšími diagnózami. Naplňování ŠVP a IVP dětí, prostřednictvím strukturovaných hodin Snoezelen – MSE konceptu je pojato s profesionalitou zkušených terapeutů a je znát mnohaletá praxe při využívání tohoto konceptu. Metodické listy č. 2, jejichž autory jsou speciální pedagogové dané školy, předkládají v závěru publikace také důkaz o tom, že byť praktikují ve své škole mnoho dalších konceptů, využívání Snoezelen-MSE se jeví jako nejúčinnější metoda. Ředitelkou ZŠ speciální Diakonie ČCE v Ostravě-Vítkovicích je Mgr. Irena Savková, která je nadanou koučkou, schopnou organizátorkou a nadšenou propagátorkou Snoezelen-MSE konceptu ve svém zařízení. Své zapálení pro Snoezelen-MSE dokázala předat pedagogům ve své škole, což je prospěšné pro žáky školy i samotné pedagogy.